o nas o nas o nas

"Bezpieczne WTZ"

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. realizowało projekt finansowany ze środków PFRON i Funduszy Europejskich pod nazwą: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Założeniem projektu było wsparcie WTZ-ów oraz podmiotów realizujących zadania zlecone przez PFRON (zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi.

Stowarzyszenie „Nadzieja” otrzymało łącznie kwotę 33 264,00 zł, w tym:

- 24 192,00 zł dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi będącymi Beneficjentami realizowanego na podstawie umowy z PFRON zadania pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców”,

- 9 072,00 zł  dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z Uczestnikami WTZ.

W ramach realizacji grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi, a także środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do ich stosowania.

Oprócz podstawowych środków ochrony takich jak maseczki, rękawice, środki dezynfekcyjne zakupione zostały także lampy bakteriobójcze, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowe kosze na zużyte maseczki i rękawiczki.

Mając na uwadze dobro i potrzeby naszych Podopiecznych, Stowarzyszenie dołożyło wielu starań, aby możliwe było - pomimo trwającego stanu epidemii – wznowienie już w maju, zajęć prowadzonych w ramach projektu pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców”, finansowanego ze środków PFRON.

Dzięki otrzymanemu w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON i Funduszy Europejskich pod nazwą: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” możliwe było nie tylko lepsze zabezpieczenie pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z  Beneficjentami projektu oraz Uczestnikami WTZ w podstawowe środki ochrony ale także zakup wyposażenia i sprzętu pozwalającego na zapewnienie zdecydowanie wyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa funkcjonowania w okresie trwającej epidemii.