o nas o nas o nas

III Festiwal "Aktywność i wiedza"

W dniu 29-30.09.2021 r. w Centrum "Opoka" w Starym Sączu odbył się III Festiwal "Aktywność i wiedza" finansowany ze środków PFRON. W festiwalu udział wzięło 90  osób niepełnosprawnych z czterech województw: opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego.

Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach: przedstawienie teatralne, taniec, śpiew, film i konkurs plastyczny. Gratulujemy laureatom III Festiwalu "Aktywność i wiedza":

Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu;

WTZ w Dębicy przy Stowarzyszeniu "Radość";

Środowiskowy Dom Samopomocy Lubliniec;

Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo";

WTZ przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA";

WTZ przy Stowarzyszeniu "Nadzieja";

Stowarzyszenie "Nadzieja" w Nowym Sączu.