o nas o nas o nas

Musimy myśleć o przyszłości

w okresie od  01.07.2015 do 30.11.2015

realizowaliśmy projekt pn. ”Zespół aktywności społecznej  Nasza firma

ze środków Urzędu Marszałkowskiego

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Celem realizowanego zadania było zorganizowanie i prowadzenie zespołu aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej, która  samodzielnie,/ przy wsparciu asystenta/, prowadziła punkt informacyjno-recepcyjny  w naszym ośrodku. Uczestnicy projektu witali gości, informowali o prowadzonej działalności w Stowarzyszeniu, odbierali pocztę, porządkowali dokumentację , pilnowali również porządku na parkingu. Wszystkie podejmowane działania służyły pobudzeniu aktywności społecznej poprzez przezwyciężanie izolacji społecznej i zmniejszenie poczucia dyskryminacji.

 Młodzież uczyła się podejmowania   decyzji, miała okazję wykazać się zaradnością. Dla niektórych dużym problemem było pokonanie nieśmiałości i nawiązanie dialogu z innymi osobami.

Była to dobra forma rehabilitacji społecznej i zawodowej

5,5 miesięczny okres był dla niektórych uczestników wstępem do nabycia umiejętności, które będą w przyszłości przydatne do samodzielnego pełnienia podobnych czynności w formie pracy zarobkowej