o nas o nas o nas

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. realizuje projekt finansowany ze środków PFRON pn. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców". Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W ramach projektu realizujemy wiele form wsparcia, m. in. zajęcia terapeutyczne na świetlicy Stowarzyszenia, rehabilitację, zajęcia z psychologiem i logopedą, hipoterapię, dogoterapię, oligofrenopedagogikę, terapię zajęciową i polisensoryczną, muzykoterapię oraz trening umiejętności społecznych. Zajęcia realizowane są przez cały rok od poniedziałku do soboty w budynku Stowarzyszenia "Nadzieja" w Nowym Sączu przy ulicy Freislera 10. Aktualności dotyczące projektu, w tym ogłoszenia o naborze, zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie internetowej. Szczegółowych informacji udziela także koordynator projektu pod numerem telefonu: 514 139 962.