o nas o nas o nas

Kontakt

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
„NADZIEJA”

 
33-300 Nowy Sącz
ul. Freislera 10

telefon: (18) 442-70-31
fax: (18) 440-88-66

e-mail: nadziejans@poczta.onet.pl
 
KRS:   0000016044

Konto:
Bank PEKAO S.A
84 1240 4748 1111 0000 4882 9652

na mapie:  www.zumi.pl/namapie