Co robimy

Dla Rodziców - NADZIEJA         Dla Dzieci - SZANSA na normalne życie

Karta praw pacjenta

NADZIEJA to:

I. Dzienny  Ośrodek  Rehabilitacyjny

1. Kinezyterapia 

 • metody neurofizjologiczne /NDT Bobath,metoda PNF/
 • zajęcia ogólnousprawniające
 • nauka i doskonalenie czynności lokomocyjnych
 • ćwiczenia poprawiające i utrzymujące zakresy ruchów w stawach
 • nauka czynności samoobsługi
 • Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego /UGUL/

2. Masaż  leczniczy

 • masaż klasyczny, masaż logopedyczny

3. Hydroterapia

 • kąpiel wirowa
 •  hydromasaż i aquavibron                                                       

4. Fizykoterapia

 • elektroterapia ,ciepłoleczictwo,
 • światłolecznictwo /laser, lampa solux/

 

II. Świetlica terapeutyczna:

grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 • wspomaganie prawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • ćwiczenia manualne
 • kształtowanie zachowań społecznych
 • terapie z psychologiem i logopedą
 • program „dotyk i komunikacja wg.Ch.Knill”

grupa terapeutyczna dla dzieci głęboko upośledzonych:

 • muzykoterapia aktywna i pasywna
 • romaterapia
 • terapia relaksacyjna
 • zajęcia manualne

grupa młodzieżowa

 • muzykoterapia
 • kulinoterapia        
 • zajęcia plastyczne, Internet                           
 • grupa teatralna „NADZIEJOWCY”
 • dogoterapia

Nad prawidłowym przebiegiem  rehabilitacji zdrowotnej i społecznej czuwa zaspół terapeutyczny:

 • fizjoterapeuci
 • lekarze specjaliści
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagodzy  i terapeuci
 • opiekunowie


III.  Warsztat Terapii Zajęciowej: www.wtznadzieja@onet.pl 


Grupy tematyczne:

 • krawiecko – hafciarska
 • dziewiarska                           
 • ogrodniczo -  hodowlana
 • stolarska
 • modelarsko-komputerowa
 • świec i rękodzieła
 • gospodarstwa domowego

NADZIEJA to:

 • rehabilitacja zdrowotna i społeczna
 • kontakt z grupą rówieśniczą
 • wspólna zabawa
 • uroczystości
 • wycieczki
 • udział w imprezach integracyjnych i sportowych