Sprawozdawczość

ROK 2012

ROK 2012

Bilan, rachunek zbiorczy  oraz sprawozdanie merytoryczne za 2012rok.
rok 2011

rok 2011

 Rachunek zbiorczy 2011, Bilans zbiorczy 2011, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, Sprawozdanie merytoryczne 2011   
news

rok 2010

Rachunek zbiorczy 2010, Bilans zbiorczy 2010, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010, Sprawozdanie merytoryczne 2010 oraz Informacja dodatkowa 2010...
news

rok 2009

Rachunek zbiorczy 2009, Bilans zbiorczy 2009 oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2009...