o nas o nas o nas

WYMIANA POLSKO-SŁOWACKA

Stowarzyszenie ”Nadzieja”  zaprosiła do współpracy młodzież niepełnosprawną z podobnego Stowarzyszenia OZ Barlicka ze Słowacji. Poznaliśmy partnera przy okazji realizacji innych wspólnych przedsięwzięć. Głównym tematem działania było włączanie młodzieży niepełnosprawnej w samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dwustronna wymiana ”Zrobimy to już sami” miała na celu wsparcie samodzielnego życia młodzieży z niepełnosprawnościami (fizyczne i / lub psychiczne) z Polski i ze Słowacji. Celem projektu było: - zmniejszenie marginalizacji młodzieży niepełnosprawnej, - zachęcenie młodych ludzi do podejmowania prób samorealizacji, - umożliwienie podejmowania samodzielnych decyzji, - zwiększenie wiedzy osób niepełnosprawnych w możliwościach samodzielnego życia w demokratycznym społeczeństwie. Udział w projekcie pozwolił budować nowe przyjaźnie dla wzajemnego wsparcia oraz pozwolił wspierać twórcze rozwiązywania problemów związanych z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Uczestnicy uczyli się decydować o sobie, pokonywać bariery komunikacyjne. Wymiana odbyła się w dniach 07 do 16 września 2016 r w Polsce w miejscowości Stary Sącz w sprawdzonym ośrodku Opoka. Wymiana była dwujęzyczna bez wsparcia tłumacza. Było to motywacją uczestników do nauki języka angielskiego. Młodzież przygotowała prezentacje informacyjno-edukacyjne. Zajęcia prowadzone były w zespołach roboczych w formie paneli dyskusyjnych i symulacji różnych sytuacji. Miało to zachęcić do pokonania nieśmiałości, ułatwić podejmowanie decyzji. Przeprowadzono zajęcia z udziałem lokalnej społeczności w formie ankiety i luźnych rozmów. Młodzież niepełnosprawna wspierana była przez asystentów. Do realizacji projektu stosowane były różne metody kształcenia nieformalnego i eksperymentalnego, z naciskiem na umiejętność dialogu, pracy zespołowej i konwersacji językowych. Projekt był bardzo ciekawy i młodzież chętnie angażowała się w proponowane zajęcia. Przyjazny klimat panujący w Ośrodku, sprzyjająca pogoda i pozytywne nastawienie młodzieży sprawiły, że był to czas bardzo pożyteczny i twórczy. Już planujemy następne wspólne przedsięwzięcia.Projekt byl realizowany dzięki środkom KE w ramach Programu Erasmus+     za pośrednictwem  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. O wymianie napisano również