Początki

Dużym problemem dla rozpoczynającego działalność Stowarzyszenia było znalezieniel okalu na   działalność statutową. Ówczesne  władze miasta nie widziały konieczności tworzenia ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego. Ich zdaniem funkcjonujące przedszkol i przychodnia rehabilitacyjna zaspokajały wszystkie potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Staraniem rodziców otrzymaliśmy od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynek o powierzchni 170 m2 , służący wcześniej robotnikom jako zaplecze socjalne.   Sami wyremontowaliśmy i utworzyliśmy   w nim Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla swoich dzieci. Zapewniał  on dzieciom rehabilitację ruchową i zajęcia świetlicowe. Maleńki budynek przy ul. Klasztornej był siedzibą Stowarzyszenia do roku 1999.

Po dziesięciu latach próśb i poszukiwań odpowiedniejszego lokalu dla zwiększającej się wciąż liczby dzieci niepełnosprawnych 9.VII.1998 roku Stowarzyszenie otrzymało od miasta w 25 letnią dzierżawę budynek będący wcześniej siedzibą Filii Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Fraislera 10 o powierzchni 1200 m2.  Już miesiąc później rozpoczęły się prace remontowe i modernizacyjne parteru, głównie   dzięki   Fundacji   Rady   Samorządu   Okręgu    Bazylea ( Szwajcaria ),  która w znacznej mierze remont sfinansowała.

31.XII.1999 roku nastąpiło oficjalne otwarcie zaadaptowanej części budynku. Do użytku oddane zostały trzy pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt dzienny w świetlicy terapeutycznej oraz dwie sale wyposażone    w sprzęt do rehabilitacji ruchowej.  Od tej pory dzieci niepełnosprawne korzystają  z kompleksowej rehabilitacji.

Na początku roku 2000 władzom Stowarzyszenia udało się podpisać umowę z PFRON na sfinansowanie prac adaptacyjnych piętra budynku wraz z pokryciem kosztów zakupu windy i wyposażeniem pomieszczenia do hydroterapii. Zostało ono oddane do użytku w grudniu 2000 roku. Obecnie w pomieszczeniach tych funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Już 1994 roku staraniem Zarządu Stowarzyszenia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansował zakup  samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dwa lata później kolejnego. W roku 2000 Miasto przekazało Stowarzyszeniu trzeci samochód. Samochodami dowoziliśmy dzieci i młodzież na zajęcia w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej, które początkowo mieściły się przy ul.Grottgera 49 w Nowym Sączu.