o nas o nas o nas

Dziękujemy, że to właśnie nam zaufaliście.

Zapewniamy, że przekazane przez Was pieniądze nie zostaną zmarnowane!!! 

Otrzymane pieniądze przeznaczymu na:

  • rehabilitację dzieci i zakup pomocy dydaktycznych   

 

 

  • organizację wycieczek, dzięki którym dzieci moga poznawać nowe miejsca,

      zajęcia plastyczne w grupie młodzieżowej

  • pokrycie kosztów utrzymania  prowadzonego przez nas ośrodka rehabilitacyjnego.      

 

D Z I Ę K U J E M Y  !!