Misja

Narodziny dziecka dla każdej rodziny są głębokim i szczęśliwym przeżyciem.
Rodzice snują plany dotyczące jego przyszłości, cieszą się wspólnym szczęściem.
Ta sama sytuacja w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego
z krótkiej chwili szczęścia czasami przeradza się w dramat  i tragedię rodziców.
Od tego momentu rozpoczyna się nieustanna walka o życie i zdrowie dziecka...

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

 

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Nowym Sączu istnieje od 1990 r. Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Placówka znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Freislera 10 oraz jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia.

Cel ten realizujemy poprzez prowadzenie:

  • NZOZ Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego "NADZIEJA"

  • Warsztatów Terapii Zajęciowej

  • Świetlicy terapeutycznej