Misja

Narodziny dziecka dla każdej rodziny są głębokim i szczęśliwym przeżyciem.
Rodzice snują plany dotyczące jego przyszłości, cieszą się wspólnym szczęściem.
Ta sama sytuacja w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego
z krótkiej chwili szczęścia czasami przeradza się w dramat  i tragedię rodziców.
Od tego momentu rozpoczyna się nieustanna walka o życie i zdrowie dziecka...

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

 

  • Stowarzyszenie istnieje od 1990r. powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  • Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
  • Placówka znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Freislera 10, jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Z oferty rehabilitacji i pobytu dziennego korzystają dzieci z terenu Miasta Nowego Sącza i ościennych gmin.  

 

Nasze cele statutowe to między innymi:

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym -  szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo - jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.


Cel ten realizujemy poprzez prowadzenie:

  • NZOZ Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego "NADZIEJA"
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej www.wtzns.rtk.net.pl
  • Świetlicy terapeutycznej