KURS PIERWSZEJ POMOCY

Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.