Współpracujemy z...

Jesteśmy realizatorami zadań zleconych przez:

  • Urząd Miasta Nowego Sącza
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoAIESEC  Komitet Lokalny Nowy Sącz

Organizacja studencka zorientowana na międzynarodowe działania studenckie.  Dzięki AIESEC w Stowarzyszeniu „Nadzieja” studenci z innych krajów  odbywają praktyki zawodowe. Gdy przed trzema laty zgłosili się do nas młodzi ludzie z AIESEC  przy Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu, proponując współpracę, nie myśleliśmy , że będzie tak owocna i wpisze się na dłużej w naszą działalność. Praktykanci przyjeżdżający z innych krajów, pracujący z naszą młodzieżą doskonale uzupełniają formy terapii dla młodzieży niepełnosprawnej. Pomagają im poznawać język angielski, inne kultury i kraje.  Po zakończonej praktyce wszyscy stajemy się bogatsi o nowe doświadczenia.  
www.nowysacz.aiesec.pl


SURSUM CORDA   Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu.

Od 2004r wolontariusze z Centrum  aktywnie wspierają  działania na rzecz dzieci i   młodzieży niepełnosprawnej w Stowarzyszeniu „Nadzieja”. Służą pomocą podczas zajęć terapeutycznych i wycieczek.
www.sc.org.pl


Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Instruktorzy plastyki od wielu lat prowadzą zajęcia plastyczne z dziećmi niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu „Nadzieja”.Młodzi artyści z Pałacu charytatywnie uświetniają swoimi występami  imprezy odbywające się na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
www.palacmlodziezy.pl


Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicnych  w Nowym Sączu

Uczniowie organizują akcje charytatywne na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja”, pomagają podczas wycieczek i imprez organizowanych dla dzieci.
www.zsem.edu.pl


Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
www.nowysacz.pl/pelnomocnik-prezydenta-ds-osob-niepelnosprawnych  


Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza ds. społecznych
www.nowysacz.pl/zespol-pelnomocnika-prezydenta-ds-spolecznych